Physical therapist using ultrasound probe on woman patient 's ha

FIZYKOTERAPIA
to zespół metod wykorzystujących różne formy energii w otoczeniu człowieka. Nauka o energiach naturalnych i  sztucznych mających zastosowanie w lecznictwie, gdzie wykorzystujemy energię elektryczną, pole magnetyczne, fale akustyczne i światło. W Naszym Centrum rehabilitacyjnym wykorzystujemy następujące zabiegi Fizykoterapeutyczne:

ELEKTROTERAPIA w lecznictwie stosujemy prąd stały i prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości:

 • Galwanizacja
 • Jonoforeza
 • Prądy Träberta
 • Prądy TENS
 • Prądy Kotz’a
 • Prądy interferencyjne
 • Elektrostymulacja

MAGNETOTERAPIA pole magnetyczne przenika przez całe ciało, docierając do każdej komórki

FOTOTERAPIA CZYLI ACTYNOTERAPIA (ŚWIATŁOLECZNICTWO):

 • Sollux
 • Laser
 • Laser punktowy
 • Laser prysznicowy

LECZENIE ULTRADŹWIĘKAMI

 • Fonoforeza

Galwanizacja
Terapia prądem stałym o  odpowiednich parametrach. Zabieg ten polega na poddaniu tkanek wpływowi przepływającego stałego prądu elektrycznego. Wywołuje pobudliwość nerwów i ukrwienie w okolicy poddanej zabiegowi, a także działa przeciwbólowo. Zabieg stosowany w leczeniu: nerwobólów, choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa, porażeniu nerwów obwodowych, stanów pourazowych układu kostnego, ran pooperacyjnych ( przyspiesza regenerację tkanek miękkich)

Jonoforeza
Aplikowanie przez skórę wskazanego leku w postaci roztworu wodnego lub żelu bądź maści za pomocą prądu stałego. Zastosowanie tej metody leczenia ułatwia wchłanianie leku w chorobowo zmienioną tkankę ( prąd wywołuje zwiększenie ukrwienia skóry a tym samym wnikanie cząsteczek leku do tkanki). W zabiegu stosowane są najczęściej leki o działaniu: przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwreumatycznym, rozszerzającym naczynia krwionośne, rozmiękczającym tkankę bliznowatą

Prądy Träberta
Prądy charakteryzujące się silnym działaniem na wybrane struktury układu nerwowego. Poprzez działanie prądów Traberta na układ nerwowy uzyskuje się na drodze odruchu poprawę ukrwienia i odżywienia tkanek również w przypadkach zaburzeń krążenia obwodowego. Zabieg stosowany w  leczeniu: nerwobólów, zespołów niedokrwiennych kończyn, wspomaganie w leczeniu trudno gojących się ran.

Prądy TENS
Prądy średniej i wysokiej częstotliwości silnie działające przeciwbólowo. Działanie przeciwbólowe oparte jest na wygaszaniu bólu przez stymulację nerwów (z angielskiego TENS). Zabieg stosowany w leczeniu: zespołów bólowych mięśni, zespołów bólowych kręgosłupa i stawów, nerwobólów.

Prądy Kotz’a
Trening zdrowych mięśni za pomocą stymulacji prądem średniej częstotliwości. Prądy Kotz`a stosowane są często zarówno w  rehabilitacji, jak i w odnowie biologicznej i sporcie jako metoda wspomagania treningu siłowego lub wytrzymałościowego mięśni. Prąd ten nie ma zastosowania w  terapii mięśni z uszkodzonym przewodzeniem nerwowym.

Prądy interferencyjne
Głębiej działające na tkankę prądy średniej częstotliwości. Dzięki nałożeniu się (interferencji) działań dwóch prądów średniej częstotliwości uzyskuje się leczniczy efekt głęboko w  tkankach i na rozległym obszarze. W zależności od wybranych parametrów można uzyskać efekt przeciwbólowy, zwiększający przekrwienie i odżywienie tkanek lub rozluźniający, a  także różne ich kombinacje. Zabieg stosowany w leczeniu: zmian zwyrodnieniowych stawów kończyn, zespołów bólowych kręgosłupa, zaników mięsni w  wyniku bezczynności, stanów pourazowych i pooperacyjnych mięśni, reumatyzmu tkanek miękkich, nerwobólów.

Elektrostymulacja
Pobudzanie mięśni za pomocą impulsowego prądu elektrycznego. Zabieg wywołuje kontrolowany skurczu mięśnia z  pominięciem części lub całego układu nerwowego odpowiedzialnego za skurcz w prawidłowych warunkach. Znajduje szerokie zastosowanie w  chorobach neurologicznych, gdy przewodzenie impulsów nerwowych do mięśni jest zaburzone. Zabieg stosowany w  leczeniu: osłabienia siły mięśni, częściowych uszkodzeń nerwów obwodowych, zaników mięśniowych, wtórnych efektów porażeń wiotkich mięśni.

Magnetron
(Pole magnetyczne małej częstotliwości). Odpowiednia dawka pola magnetycznego działa na organizm zmieniając polaryzację błon komórkowych, poprawia przyswajanie tlenu przez tkanki i przyspiesza procesy regeneracyjne. Wpływa na poprawę odżywienia tkanek, przyspiesza zrost kostny, stymuluje odnowę kolagenu, poprawia krążenie obwodowe, działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i rozluźniająco. Zabieg stosowany w leczeniu: stanów po złamaniach kości, zwichnięciach stawów, naderwania ścięgien i torebek stawowych, zmian zwyrodnieniowych i  stanów zapalnych stawów kręgosłupa i kończyn, osteoporozy, choroby niedokrwiennej serca, zapaleń zatok, oskrzeli, trudno gojących się ran.

Sollux
nagrzewanie tkanek za pomocą lampy o  silnym świetle podczerwonym. Podczas naświetlania dochodzi do dość głębokiego przegrzania tkanek tym samym uaktywniają się procesy przekrwienia tkani nawet w głębokich, chorobowo zmienionych miejscach. Dzięki ogrzaniu uzyskuje się miejscową poprawę ukrwienia oraz pobudzenie procesów metabolicznych. W wyniku podwyższenia progu bólu naświetlanie w seriach działa przeciwbólowo. Stosowanie różnej barwy filtrów rozszerza skutecznie zakres możliwości leczniczych lampy. Zabieg stosowany w leczeniu: przewlekłych stanów zapalnych układu ruchu, starych zmian pourazowych, nerwobólów, zespołów bólowych kręgosłupa, zapaleniu zatok

Laser
precyzyjne naświetlanie tkanek za pomocą światła laserowego o  parametrach biostymulacyjnych. Wykorzystując światło laserowe o niskim natężeniu do tzw. biostymulacji laserowej, możemy dostarczyć do tkanek i komórek dodatkową energię wspomagając naturalne procesy regeneracyjne organizmu i przyspieszając gojenie. Dodatkowo, poprzez zmiany w gospodarce tlenowej komórek i polaryzacji błon komórkowych uzyskujemy wyraźne działanie przeciwbólowe. Dzięki użyciu skanera promień lasera dostarczany jest równomiernie do całej objętej zabiegiem okolicy. Zabieg stosowany w leczeniu: zespoły bólowe kręgosłupa, choroby zwyrodnieniowej stawów, zapaleniach przewlekłych nerwów, trudno gojących się ran, blizn pooperacyjnych, bólów korzeniowych i nerwobólów, przykurczów mięśni.

Laser punktowy
– jest modyfikacją aplikowania promieniowania poprzez ściśle określone punkty spustowe bólu. Wykonując zabieg na ściśle określonych punktach możemy zwiększyć jego skuteczność, koncentrując energię lasera w  miejscach, w których efekt jego działania będzie największy.

Fonoforeza (UD)
Fale akustyczne o wysokiej częstotliwości (1 – 3 MHz), czyli ultradźwięki mają zastosowanie w lecznictwie. Tkanka naświetlana tego typu falami podlega mikromasażowi którego efektem jest zwiększona temperatura, przyspieszone mikrokrążenie. Powyższe reakcje tkankowe mają działanie przeciwbólowe, rozluźniające, przyspieszające gojenie. Poprzez zwiększenie ukrwienia i działanie mechaniczne fali ultradźwiękowej obserwuje się także korzystny efekt przy leczeniu zwapnień tkanek miękkich czego przykładem może być ostroga piętowa. Zabieg stosowany w leczeniu: przewlekłej choroby reumatycznej stawów, artroz, zgrubień okostnej (ostroga piętowa, osteofity), przewlekłe stany zapalne mięśni, torebek stawowych, zespoły bólowe kręgosłupa.